Digital ordbok for kvensk

Kvensk institutt og Universitetet i Tromsø (representert ved Giellatekno og Institutt for språkvitenskap) startet et nettordboksprosjekt for kvensk i januar 2013. Prosjektets mål er å skape en digital ordbok for kvensk der brukere også kan finne fram ordenes bøyningsformer.

Ordboken er tilgjengelig på adresse: http://sanat.oahpa.no/fkv/nob/.

Vårt mål er å hjelpe språkbrukere som ofte har lært kvensk bare muntlig, og trenger hjelp til å uttrykke seg skriftlig. I tillegg er en digital ordbok nyttig for dem som ønsker å lære seg kvensk, for eksempel i skolen, på kurs som Kvensk institutt arrangerer, eller på kvenskstudiene ved UiT. Også kvenske språkarbeidere som i dag arbeider for eksempel med oversettelser fra eller til kvensk kan benytte dette programmet. Utviklingen av språkteknologi for kvensk vil kunne resultere i en utvidet bruk av kvensk, og også på den måten vil den være en viktig bidrag i revitaliseringen av kvensk.

Ordklikk viser popup-vindu med løpende tekst.

Hjelper å finne grunnformer

Vi har foreløpig arbeidet med å utvikle en morfologisk analysator for kvensk som kan knyttes til ei ordbok laga av Terje Aronsen (ca 3 600 lemma). En ordbok som også gir en analyse for ordformer er en viktig hjelpemidler når en skal lære et morfologisk rikt språk slik som kvensk. Basert på disse hjelpemidlene er det senere mulig å lage et retteprogram for kvensk samt utvikle digitale læremidler. Ordboksprosjektet kan benytte den eksisterende språkteknologiske infrastrukturen som allerede er utviklet ved Giellatekno, UiT spesielt for samisk, og dra nytte av den erfaringen som Giellatekno har etablert i sitt arbeid med samisk og andre minoritetsspråk.

Analyseprogrammet er i en tidlig fase, det inneholder basismorfologien for 2 800 substantiv og 1 000 verb, men det er likevel i stand til å heve ordbokas dekningsgrad for et kvensk aviskorpus fra 32 % til 58 %. Dette viser i hvilken grad selv et rudimentært analyseprogram er i stand til å forbedre dekningsgraden for en elektronisk ordbok.

Dynamisk sammensetning

Utvikling av kvensk skriftspråk

Kvensk fikk status som et nasjonalt minoritetsspråk i Norge i 2005. Kvensk institutt har nasjonalt ansvar for utviklingen av kvensk språk i Norge. Utviklingen av kvensk til et skriftspråk begynte i 2007, da Kvensk språkting og språkråd ble etablert. Målet for språkarbeidet er å lage en skriftnorm basert på ulike kvenske dialekter.

En kvensk grammatikk av Eira Söderholm som baserer seg på Språktingets arbeid er en nødvendig grunnlag for vårt arbeid med en morfologisk analysator. Dette viser også hvordan språkteknologisk analyse og uttømmende referansegrammatikker er avhengig av hverandre. I den siste tiden har Språktingets arbeid vært rettet mot kvensk ordforråd. Et mål for det språkteknologiske arbeidet er å få etablert et korpus for kvensk for å kunne utvikle kvensk terminologi på ulike områder.

Kvensk ordbok på nett – hvem har nytte av den? – abstrakt til 12. konferanse om leksikografi i Norden – Oslo 13.-16. august 2013.

Se også

[ux_pages parent='881' columns='4' image_height='75%' image_size='large' text_align='center']