Tegnsetting

«Tegnsetting – Välimerkkireekelit» gir anbefalinger til tegnsettingsbruk i kvensk. Heftene finnes i tre ulike kvenske dialekter: Elvedals-, Porsanger- og Varanger-varianter.

Det kvenske skriftspråket har hittil brukt finsk tegnsetting og et eget regelverk for kvensk har ikke blitt fastsatt tidligere. «Tegnsetting – Välimerkkireekelit» tar utgangspunkt til finsk og norsk tegnsetting.

Regelverket er godkjent av Kvensk språkting i september 2020.

Stiftet hefte med 28 sider
B5, 250 mm x 176 mm

Innhold

Komma – Pilkka 6
Semikolon – Semiprikku 10
Kolon – Kaksosprikku 11
Anførselstegn – Sitaattimerkki 15
Tankestrek – Ajatuspriimu 16
Bindestrek – Tavupriimu 17
Skråstrek – Viintopriimu 18
Punktum – Prikku 20
Tre punktum – Kolme prikkuu 21
Utropstegn – Huutomerkki 22
Spørsmålstegn – Kysymysmerkki 22
Apostrofe – Apostroofi 22

 

Heftet kan kjøpes i Meän krampuohi-nettbutikk i Elvedals, Porsanger og Varanger -varianter. Pris 50 kr.

Hefter kan leses på Issuu.com.