Språkorgan

Norge har ratifisert Den europeiske pakten om region- eller minoritetsspråk, og i Norge er kvensk, romanes, romani og samisk beskyttet av pakten.

Norge er forpliktet til å anerkjenne minoritetsspråkene som et uttrykk for kulturell rikdom, fremme og verne dem, fremskaffe former og midler for undervisning og studier av minoritetsspråk og fremme forskning på minoritetsspråk (Del II, Artikkel 7.1).

Kvensk fikk status som et eget språk i 2005. I 2006 ga Bondevik II-regjeringa midler over statsbudsjettet til ei språknemnd for kvensk. I april 2007 blei Kvensk språkråd opprettet. Språkrådet er et fagråd bestående av språkvitere. I april 2008 ble vedtaksorganet for språkarbeidet, Kvensk språkting, etablert. Både Kvensk språkting og Kvensk språkråd er utnevnt av styret i Kainun institutti – Kvensk institutt.

En skriftspråknorm og en samkjøring av læremiddelutvikling til grunnskolen, er noen av puslespillbrikkene som må på plass dersom vi skal kunne berge språket fra å gå i glemmeboken. Det er likevel ikke skriftspråket som er bærebjelken i den språklige revitaliseringen. Det viktigste er de lokale dialektene, de lokale språkbrukerne og de lokale tiltakene.

Se også

[ux_pages parent='36' columns='4' image_height='75%' image_size='large' text_align='center']