Normgrunnlag

Kvensk språkråd har laget noen eksempeltekster for arbeidet i Kvensk språkting. Meningen er at disse tekstene skal være til hjelp for medlemmene i Språktinget når de skal bestemme seg for normgrunnlaget på tingets første møte.

Med normgrunnlag mener jeg her hvilke prinsipper man vil legge til grunn, for å bygge opp det kvenske språket.

Språkrådet har valgt som arbeidsgrunnlag tre tekster, som så er skrevet om etter forskjellige prinsipper. De opprinnelige tekstene er:

  1. Transkribert dialekttekst fra Sør-Varanger. Vi har kalt den for ”Sinne mie jäin/Jeg ble igjen der.” Sinne mie jäin
  2. Transkribert dialekttekst fra Nordreisa. Tittelen på teksten er ”Heikun Anna Uslussa/Heikkus Anna i Oslo.” Heikun Anna Uslussa
  3. Teksten ”Muistelus Lannan Nillasta/Fortelling om Lannan Nilla” fra den nettbaserte læreboka ”Aikamatka/Tidsreisa” Muistelus Lannan Nillasta

Alle disse tekstene er så blitt skrevet på nytt etter fem forskjellige prinsipper:

  1. Tidsreisas språk: Hvordan teksten kunne ha vært på språket i Tidsreisa. Språket i Tidsreisa er den varieteten som det er blitt undervist i, for kvenskstudentene ved Universitetet i Tromsø.
  2. Meänkieli: Hvordan teksten ville ha vært hvis den var skrevet så nært opp til meänkieli som det er mulig, med kvensk som dialektgrunnlag.
  3. Nærmest det finske språket: Hvordan teksten ville ha vært hvis den var skrevet så nært opp til finsk skriftspråk som det er mulig, med kvensk som dialektgrunnlag.
  4. Lengst borte fra det finske skriftspråket: Hvordan teksten ville ha vært hvis man alltid valgte former som fantes i det kvenske språket, men ikke i det finske skriftspråket.
  5. Kompromiss mellom dialektene: Til denne teksten har man tatt former fra alle kvenske dialekter, men dog slik at det er bestemte regler i språket.

I alle tekstene har man hatt det som prinsipp at man ikke har tatt med slike former som ikke finnes i de kvenske dialektene.

Eira Söderholm
Førsteamanuensis i finsk, Universitetet i Tromsø

Se også

[ux_pages parent='34' columns='4' image_height='75%' image_size='large' text_align='center']