Et nasjonalt senter for kvensk språk og kultur

Siden stiftelsen i 2005 har Kainun institutti – Kvensk institutt arbeidet for å utvikle, dokumentere og formidle kunnskaper og informasjon om kvensk språk og kultur og fremme bruken av kvensk språk i samfunnet.

Kväänin kielen ja kulttuurin kansalinen sentteri

Nasjonalt senter for kvensk språk og kultur

National Centre for Kven Language and Culture

Hva gjør Kainun institutti?

Vår formålsparagraf

Kvensk institutt definerer følgende som instituttets overordnede mål:

  1. Kvensk språk og kultur skal bli synlig og anerkjent både blant den kvenske minoriteten selv og i den norske allmennheten.
  2. Oppnå tospråklighet, også blant yngre generasjoner i de kvenske kjerneområder.
  3. Kvensk språk og kultur skal bli et aktivum og en ressurs både for enkeltindivider og samfunnet.
Les mer om instituttet