Inviterer til lyttedugnad

Kainun institutti – Kvensk institutt, Porsanger museum og Porsanger kvenske språksenter deltar i kampanjer «Norge Lytter» og «Vi lytter». En scenisk høytlesning av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport 1.-2. juni

Kainun institutti – Kvensk institutt, Porsanger museum og Porsanger kvenske språksenter inviterer lokalbefolkningen i Lakselv og Børselv til lyttedugnad når Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport skal leses høyt.

Porsanger museum, Porsanger kvenske språksenter og Kainun institutti – Kvensk institutt viser streamingen direkte fra Stortinget. Det er gratis inngang til streamingsområdet og lokaler holder åpent som vanlig.

Sjekk åpningstider og finn mer informasjon på

https://www.facebook.com/porsangermuseum

https://www.facebook.com/Kvenskinstitutt

https://www.facebook.com/kvenskspraaksenter

 

Den 1. juni 2023 kl. 12:00 skal Sannhets- og forsoningskommisjonen legge frem sin rapport for Stortinget. I den anledning har Kvääniteatteri sammen med Nationaltheateret og Festspillene i Bergen tatt initiativ til en nasjonal forsoningsdugnad, en scenisk høytlesning av kommisjonens rapport fra Nationaltheaterets hovedscene. Lesningen vil foregå fra 1. juni kl. 12:00 til 2. juni kl. 23:00. Lesningen sendes direkte på NRK TV. Hundre forskjellige personer skal lese hver sin del av rapporten.

#Norgelytter #ViLytter #MiiGuldalit #MetKuuntelemma

Mer info:

https://uit.no/kommisjonen

https://www.nationaltheatret.no/forestillinger/norge-lytter/

https://sametinget.no/Kalender/CalendarEvent.aspx?id=821&MId1=7

https://www.fib.no/program/norge-lytter/

https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=812297&fbclid=IwAR21uJdHGvbVTJ1h-zq5QucxuqJsur1eZzy2rDhwLPCtdyaS4XrtUej8_ME

https://www.ruijan-kaiku.no/satser-alt-pa-at-norge-lytter/