Kainun institutti oon alkanu kookkoomhaan tiettoo villa- ja vääväysperintheestä

Kainun institutti ja yhtheistyöpartnerit oon alkanheet työtelemhään prosektissa jossa kovothaan tiettoo villa- ja vääväysperintheestä Finmarkussa ja olletikki Porsangissa. Prosektin tarkoitus oon ottaat vaarin kvääniin, saamelaisten ja ruijalaisten kulttuuriperinöstä: Perintötieto: Villa ja vääväys Finmarkussa/Porsangissa. Yhtheistyöpartnerit prosektissa oon RiddoDuottarMuseat, Porsanger Husflidslag ja Norges Husflidslag.

Porsangissa oon ollu tunnettuu jo monen sukupolven aijan ette merisaamelaiset, kvääniin ja norjalaiset vaimot pitkin Ruijan ranttoi ja Porsanginvuonoo oon olheet sepät vääväämhään mattoi, villakankhaita, huivii, pauloi ja vöitä. Tääpänä oon tyhä pari vaimoo, kekkä vielä hallithaan nämät kutomatekniikat ja kekkä vielä käytethään niitä, mutta halu oppiit ja säilyttäät tämän perinön oon kans suuri.

Prosektissa aijothaan kovota ja dokumenteerata ainheelista ja ainheetonta kulttuuriperinttöö mikä kuuluu villanproduseerauksheen, vääväyksheen ja vääväysperintheesseen Finmarkussa/Porsangissa. Perintötieto mikä liittyy vääväyksheen oon osa meän yhtheistä kulttuuriperinttöö ja se ansaittee tulla elvytetyksi. Meän toivheissa oon ette saatama jakkaat tiettoo ja ottaat vaarin siitä ette nämät taiot siirythään tulleevalle sukupolvele.

Prosjekti oon saanu rahhaa kr. 123.000 oorningista TFFK Nasjonalt tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur.

Näyttelyn aijothaan aukaista tuorestaina 24. novemperikuuta klo 18 ja siitä annethaan ulos oman pressemellingin.

Lissää tiettoo:
Prosektijohtaaja Riinakaisa Laitila
Kainun institutin kulttuurityötelijä
Tlf. 457 33 656
riinakaisa.laitila@kvenskinstitutt.no