Vi søker kulturarbeider i 100% stilling

Kvenenes kultur har i stor grad vært preget av selvberging fram til midten av 19-hundretallet gjennom landbruk, fangst og fiske, naturalhusholdning, håndarbeid, håndverk, byggeskikk og produksjon og bruk av redskaper og byggematerialer. Ved å gjenskape, dokumentere og synliggjøre den materielle kulturen vil den materielle delen revitalisere den immaterielle kulturarven på en god måte. Materiell kultur omfatter de fysiske gjenstandene som sees, berøres og føles.

Immateriell kultur er en fellesbetegnelse for åndelige kulturytringer, så som folkediktning, språk, utøvende scenekunst, sosiale skikker, ritualer, samt kunnskaper og ferdigheter knyttet til tradisjonelt håndverk. Immateriell kultur er dessuten brukt om ideer og menneskelige erfaringer i form av nedarvede tanker og handlingsmønstre.

Arbeidsoppgaver:

  • Være en videreformidler og en koordinator i samarbeid med andre institusjoner, museer, organisasjoner og foreninger i vår og deres jobb med immateriell- og materiellkultur.
  • Følge opp og ha kontakt med kulturmyndigheter lokalt, regionalt og nasjonalt.
  • Bidra til ivaretakelse og dokumentasjon av den materielle kulturarven.
  • Tilrettelegge for og delta på informasjons- og kursvirksomhet innen ansvarsområdet.

Kunne du tenke deg å jobbe med kvensk kultur sammen med en fantastisk kreativ gjeng og jobbe på tvers av kommuner- og fylkesgrenser? Vi søker en utadvendt person med gode samarbeidsevner, med relevant kulturfaglig kompetanse, gjerne både kulturfaglig utdanning og erfaring. Kunnskap i kvensk språk og om kvensk kultur er en fordel.
Reisevirksomhet må påregnes.

Vi kan tilby en stilling på et nasjonalt senter med spennende oppgaver og utadrettet virksomhet, en arbeidsplass i nye og moderne lokaler i naturskjønne omgivelser og et godt arbeidsmiljø. Vi er også behjelpelig med bolig.

Søknadsfrist er 01.09.2021.

Forespørsler om stillingen rettes til daglig leder Hilde Skanke telefonnummer 46 54 88 70. Søknad med attester og referanser sendes til Kvensk institutt, 9716 Børselv eller på e-post: hilde.skanke@kvenskinstitutt.no

Kainun institutti – Kvensk institutt ble stiftet i 2005. Kvensk institutt er et nasjonalt senter for kvensk språk og kultur. Prioriterte oppgaver er informasjonsarbeid, språkutvikling, drift av kvensk språkting og medvirkning til  oppstart av kvenske språk – og kulturtiltak, spesielt rettet mot barn og unge.
Kvensk institutt er lokalisert på Kventunet i Børselv, Porsanger og drives med grunnstøtte fra Kulturdepartementet. Kventunet består, foruten selve instituttet, av 3 bygninger, Kramboden, Tornedalshuset og Skolestua, der instituttet har eier- og driftsansvar. 
Instituttet har moderne kontor-, møte- og konferanselokaler og ligger i et område med gode friluftsmuligheter.