Blir utreder i sekretariatet

Anna-Kaisa Räisänen (39) blir utreder i sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen. Sekretariatet blir dermed fire personer fra august 2019.

Räisänen jobber som faglig ansvarlig ved Kvensk institutt i Børselv. Hun er i ferd med å avslutte sin doktorgrad om kvensk språk ved Universitetet i Oulu.

Räisänen har lang erfaring med kvensk språk- og kulturarbeid. Hun er aktuell med musikkprosjektet «Elävät ja elläimet» (Ville dyr og husdyr), som har til hensikt å lære barn kvensk språk gjennom musikk.

Tiltredelsen skjer i midten av august 2019.