Ensimäinen lastenkirja missä teksti oon tyhä kväänikielelä

Tervettulemaa kirjan Linus kaottaa Karhu Rievunlanseerinkhiin jonka piethään 27.8. klo 18 Porsangin biblioteekissa!

  • Margrete ja Frida Lasten lauluroikasta laulethaan
  • Trygg Jakola muistelee kväänin lastenlitteratyyristä ja praattii kirjailiija Anna-Kaisa Räisäsen ja illustratööri Christina Gjertsenin kans
  • Anna-Kaisa Räisänen lukkee kirjasta Linus kaottaa Karhu Rievunja Christina Gjertsen näyttää kuvvii

Linus ja Karhu Riepu aijothaan mennä syntymäpäiväfästhiin. Het ei ole yhenmieliset skenkkiistä ja Karhu Riepu päättää lähteet pois. Linus hakkee Karhuu, ja hän pelkkää ette hän oon menettänny hänen parhaan ystävän.

Linus kaottaa Karhu Rievunoon muistelus pikku pojasta ja hänen ystävästä Karhu Rievusta. Se muistelee meile tapattuman minkä met kaikin olema menheet läpitte meän lapsuuessa ko met olema kaottanheet jotaki meile tärkkeetä.

Anna-Kaisa Räisänen debyteeraa kvääninkieliselä lastenkirjala. Kirja oon ensimäinen Linus sarjassa. Linus kirjoitten muistelukset kuvathaan lasten päivälistä elämää, sitä kunka lapset kohathaan probleemii ja hääythään selvittäät net yhessä toisten kans. Linus kaottaa Karhu Rievun oon ensimäinen lastenkirja missä teksti oon tyhä kväänikielelä.

Linus sarjan oon kuvittannu Christina Gjertsen. Hän oon Lemmijovesta pois ja hänelä oon kväänin tavus.

Lisätiettoo

Anna-Kaisa Räisänen
anna-kaisa.raisanen(a)kvenskinstitutt.no
Tel. +47 95 008 653

Kuvat: Christina Gjertsen