Kainun institutin kesänäyttely oon ”Tuulessa” 

Tervettulemaa näyttelyn aukaisemisheen Kainun institutissa 12. juunikuuta kello 18.00!

Kväänin kieli ja kulttuuri oon tuulessa. Tässä kväänin vitaliseeraamisprosessissa kuplii elämää niin kväänin musikin, kväänin käsityön ja kväänin teatterin sisälä. Kväänit otethaan näkyvämppää roolii kulttuuri- ja elämäkeinoelämässä.

Tähelissii assiita otethaan framile; norjalaistaminen, ketä kväänit oon tääpänä ja kunka kväänin kulttuurii ilmaisthaan tääpänä. Näitä makupalloi esitelhään siirtonäyttelyssä Tuulessa – I vinden. 

Näyttelyn pohja oon tutkimustyö IMMKven, jossa roikka tutkiijoita teki yhtheistyötä näitten kans: UiT Norges arktiske universitetsmuseum, Vadsø museum – Ruija kvenmuseum ja Nicolaysen Film, ja jossa selvitethiin kunka kväänin kulttuuri näkkyy tääpänä perheissä, kulttuurielämäkeinoissa ja museumissa. 

Näyttelyn ”Tuulessa” oon produseerattu yhtheistyössä näitten kansa: Norges arktiske universitetsmuseum, Nord-Troms museum, Haltin kväänisentteri, Kainun institutti, Alta Museum ja Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.

Kans privaatti-ihmissii ja taiteilijoita oon ollu myötä näyttelyn tekemisessä ja taiteilija Åsne Kummeneje Mellem oon ollu taitheelinen johtaaja näyttelyprosessissa. Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni oon antanheet rahhaa prosekthiin ja näyttelyn oon finansieerannu Norsk Forskningsrådin SAMKUL programi. 

Katto lissää tiettoo tutkimuksen blogista: https://site.uit.no/kven/2019/02/12/immkven-forskning-pa-vandreutstilling/ 

Kuvat: Hilde Skanke