Praatima kväänii -kielikafea – digitale språkkafeer på kvensk

De som lærer seg kvensk, mangler fortsatt steder og kontakter hvor de kan øve og bruke kvensk i trygge omgivelser. Derfor ønsker Kvensk institutt å etablere et lavterskeltilbud med digitale språkkafeer der alle kan delta på en læringsarena og vedlikeholde sine språkkunnskaper. Språkkafeer gir også en fin mulighet til å lære nye kvenske ord og uttrykk. Målet med de digitale språkkafeene er:

  • å støtte utvikling av studenters språkkunnskaper- og ferdigheter
  • å gi muligheter til studenter å praktisere det de har lært
  • å øke motivasjon til å studere kvensk
  • å gjøre elever trygge på språkkompetansen

Kvensk institutt starter med digitale språkkafeer 28. november kl 18.00–19.30. Språkkafeene skal arrangeres hver annen uke ti ganger: To kafeer før jul og åtte etter nyttår. Møtestedet er Teams, og deltakere sender påmelding til Mari Keränen fem dager før språkkafeen arrangeres (se datoer nedenfor). Påmeldte får invitasjon med kort beskrivelse av kafeens tema fra Kvensk institutt noen dager i forkant.

Kvensk institutt planlegger innhold i språkkafeene, men tar gjerne imot ideer om tema og aktiviteter fra de som ønsker å delta. Det skal være med minst to kvensktalende fra instituttet på hver språkkafe. Språkkafeene har felles intro til alle og etterpå deles deltakere i to grupper.

Praatima kväänii -kielikafeat ennen jouluu (språkkafeer før jul)

28.11.2023       kl 18:00–19.30 (påmelding 23.11.)

12.12.2023       kl 18:00–19.30 (påmelding 7.12.)

9.1.2024           kl 18:00–19.30 (påmelding 4.1.)

23.1.2024         kl 18:00–19.30 (påmelding 18.1.)