BlimE-laulu ja tansi kvääniksi

Monet lapset ja nuoret oon oottanheet kovasti ette het saavat kuula ja tansata kvääninkielisen BlimE-laulun Mie lennän tänä vuona. Ja nyt se käypi laihiin!

Kainun institutti oon pelanu sisäle Mie lennän -laulun yhtheistyössä Teatterilasten ja Valmis, válmmaš, gå! –joukon kans. Yli 40 lasta ja nuorta oon ollu myötä prosektissa.

Kainun institutila oon halu kiittäät kaikkii kekkä oon auttanheet meitä tekemhään laulun valmhiiksi ja filmanu tansit. Met kiitämä lapsii, nuorii ja heän vanhiimiita Tromssassa, Raisissa, Naavuonossa, Alattiossa ja Porsangissa! Ja erittäinki suuri kiitos Svein Schultzile, Tove Reibole, Kristin Mellemille ja Herborg Rundbergile – yhtheistyö oon ollu inspireeraavaa ja lämmintä!

NRK Super ja BlimE-tiimi annethiin meile luvan ette käänttäät laulun ja tehhä muutokset kväänin versuunhiin. Kiitokset kans teile! Tämä prosekti oon tuonu paljon illoo nuorile ja vanhemiile kvääniile.

Pääset kuunlemhaan ja kattomhaan jokku tansivideot: https://nrksuper.no/blime-dans/20cebc02-d4cf-4237-b26e-345a0694f2df, https://nrksuper.no/blime-dans/1f436c01-41e2-4180-ad0b-4b94223f2b3e og https://nrksuper.no/blime-dans/d1eb2db9-88fd-4616-866e-58ea220665de

Laula ja tansi meiän kans! Iloissii laulu- ja tansihetkii!