Musikkprosjekt Uuet laulut

“Uuet laulut – Ođđa lávlagat – Nye sanger” er et musikkprosjekt for og med ungdom som ønsker å synge på minoritetsspråk. Målet med prosjektet er å styrke og synliggjøre minoritetsspråkene på Nordkalotten og skape nye kulturelle arenaer for ungdom.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Kvensk institutt og kulturskoler i Nord-Norge hvor man prøver å forankre minoritetsspråkenes posisjon i kulturskolene i flerspråklige kommuner.

Prosjektet ble startet i 2007 som et samarbeidsprosjekt mellom SWEBLUL (Swedish Bureau for Lesser Used Languages), folkemusikkgruppa Jord fra Tornedalen og Kvensk institutt i Porsanger. I de første årene hadde vi minoritetsspråklige ungdommer fra Nord-Norge og Nord-Sverige med i prosjektet. Kvensk institutt overtok hovedansvaret i prosjektledelse på høst 2010. I prosjekt vil vi ta unge artister på alvor, og dermed satser vi på profesjonalitet gjennom hele prosessen.

Prosjektet blir gjort for ungdom, og i samarbeid med ungdom. Det er ungdommen selv som velger hvilket minoritetsspråk de vil synge på, det er ungdommen som velger sangene, eventuelle oversettelser blir gjort i regi av prosjektet, og det er ungdom som fremfører musikken, enten med egenvalgte musikkgrupper eller i lag med profesjonelle musikere. Prosjektet har bidratt med konsertarenaer og workshops med profilerte musikere, et nettverk med andre minoritetsspråklige ungdommer.

Vinteren 2011 meldte fire kommuner fra Norge og en fra Finland seg på prosjektet, og det ble arrangert en rekke lokalkonserter i Troms og Finnmark.  Prosjektet vekket stor interesse og entusiasme blant samiske og kvenske ungdommer.  I lokale konserter har over 100 mellom 10-20 år stått på scenen. Kommuner som deltok i prosjektet var Kåfjord, Storfjord, Porsanger, Karasjok og Karigasniemi (Finland). Over 50 ungdommer mellom 12-18 deltok i det siste arrangementet i Lakselv 6.-9. mai 2011.  Resultatet ble svært vellykket, og det har kommet sterke ønsker om at dette må videreføres.

Prosjektet har allerede fått ringvirkninger på andre arenaer. Flere av unge artister har fått tilbud for oppdrag på festivaler og andre arrangementer. Dette viser at prosjektet har potensial for å skape større samarbeidsarenaer med andre konsertarrangører, som Kippari-, Baaski- og Riddu Riđđu- festivalen som har hatt problemer for å rekruttere deltagere i deres ungdomssatsinger. På sikt kan dette prosjektet fungere som en sentral rekrutteringsarena for andre minoritetsspråklige språk- og kulturarrangementet. På denne måten skaper vi eventuelle framtidige profesjonelle minoritetsspråklige artister.

Vi har jobbet aktivt for å styrke bruken av samisk- og kvensk/finskspråk blant ungdommer og på kulturskoler i flerspråklige kommuner i Troms og Finnmark. De kommunene som har vært lengst med i prosjektet, som Storfjord og Porsanger, er det samiske språket blitt forankret til kulturskolenes arbeid som direkte følge av Uuet laulut – Ođđa lávlagat -prosjektet. Vi har mottatt gode tilbakemeldinger fra ungdommer, foreldre, kulturskoler, lokalmiljø og kommuner på at prosjektet har vært positivt for å bevisstgjøre verdien av språket og synliggjøre det i lokalmiljøet. I det lokale konserten i Kåfjord og senere i Lakselv ble det til og med sunget egenkomponerte sanger på samisk og finsk/kvensk, noe som vi ser som et vellykket resultat av prosjektet.

Prosjektets framtid er likevel i fare. Prosjektet 2011-12 har ikke fått tilstrekkelig finansiering fra myndigheter noe som har skapt problemer for gjennomføringen av prosjektet. Lokale konserter går som før mens felleskonserten er i fare. Vi arbeider for en bedre finansiering neste år.

Uuet laulut – Ođđa lavlagat – Nye sanger – Nya sångers Facebook-gruppe

Uuet laulut på Youtube.com/Kvenskinstitutt 

Bilder fra felleskonserten i Lakselv  i 2011 på Flickr

 
Kaisa Maliniemi