Teaterprosjektet «Hvem er jeg?»

Ungdomsprosjektet «Culture Exhange» er en samarbeidsproduksjon mellom Kvensk institutt, Kvensk ungdomsnettverk og Den internasjonale ungdomsklubben Solveig i Petrozavodsk. Prosjektet gjennomføres sammen med kvensk og karelske ungdommer i form av teaterworkshop og -forestilling.

Første gangen ble samarbeidet gjennomført i forbindelse med «Norske kulturdager i Petrozavodsk i Russland» i september 2012. Da fikk forestillingen navnet «Hvem er jeg?», og den handler om språk og identitet. Ungdommene lager forestillingen selv under veiledning av profesjonelle instruktører og fagfolk fra Norge og Russland. Den er holdningsskapende arbeidsom som er spesielt rettet mot ungdommer. Den vil øke kunnskap og bevissthet om etniske og språklige minoriteter i to forskjellige land. Etter gode tilbakemeldinger fra ungdommer, foreldre og norske og karelske myndigheter ønsker vi å videreføre dette prosjektet.

Formål:

  • Prosjektet ønsker å synliggjøre de kvenske og karelske minoritetene og skape gjensidig kulturforståelse og felleskap blant ungdommer med finsk-ugrisk språk- og kulturbakgrunn i to forskjellig land.
  • Prosjektet synliggjør og inspirerer ungdommer til å bruke minoritetsspråk.
  • Prosjektet skaper nye arenaer for minoritetsspråklige ungdommer og minoritetsspråk.
  • Vi vil bygge nettverk mellom ungdommer og kulturinstitusjoner over den norsk-russiske grensen.

Kaisa Maliniemi