Orddannelser og ordforråd for kvensk

Mervi Haavisto
Hilde Skanke

Kvensk institutt på vegne av Kvensk språkting har fått til sammen 400 000 kroner til prosjekt med ordforråd og orddannelser.

Gjennom prosjektet vil instituttet etablere et større ordforråd på kvensk innenfor ulike områder. Arbeidet skal utgis i form av en elektronisk kvensk-norsk-kvensk ordbok. Instituttet har startet Kvensk språkteknologiprosjekt i samarbeid med UiT i 2013. Disse to prosjekter er parallelle.

Kvensk institutt drifter Kvensk språkting (foreløpig funksjonstid 2015) og har driftet Kvensk språkråd (funksjonstid 2007-2010). Arbeidet med den kvenske grammatikken og utgivelse i bokform er i sluttfase.

Arbeidsoppgaver

Ansatte i prosjektet vil samle inn ord fra kvensk språkmiljøer som litteratur, arkiver, private ordlister og intevjuer. Det lages en oversikt over foreløpig materiale og manglende ordforråd.

Nye ord som allerede er tatt i bruk kartlegges. Det hentes materiale fra andre relevante språk som for eksempel meänkieli. Også synonymer dokumenteres i dette prosjektet.

Bjørnar Josefsen, Anna-Kaisa Räisänen, Mari Keränen og Katriina Pedersen er ansatt for prosjektet.

Mål

Vi ønsker at flere tar språket i bruk. Språkteknologi spiller en stor rolle i dagens samfunnet. En satsning på ordforråd og språklig dokumentasjon vil resultere i bedre språkteknologiske verktøy. Dette skaper tryggere språkbrukere.

Kvensk ordbok må dekke et grunnleggende ordforråd for de som har manglende kunnskap. Samtidig må vi satse på dannelse av ord som har vært lite brukt eller ikke har vært i bruk tidligere. Det er svært viktig å sette i gang med dette arbeidet for å hindre tap av bruksområder for kvensk språk.

Korpusarbeid

Det er etablert et korpus for å kunne dokumetere og utvikle ordforråd på ulike områder. Dette er et langsidig mål for instituttets språkteknologisk arbeid.

Korpus er en samling av tekster eller lydopptak i elektronisk form. Det er en viktig grunnlag i språkforskning og –utvikling.

Kvensk språkteknologiprosjekt skal skape et analyseprogram. Programmet trenger et større korpus og derfor er arbeidet med ordforråd helt avgjørende.