Tanker om et tapt språk – Ajatuksii menetetystä kielestä

kr250,00

Diktene i denne boka er klare og rene i formen, men lodder dypt i jakten på en kvensk identitet som har gått tapt. Forfatteren leter i minner, ord, gjenstander og tradisjoner, så vel som i fornorskningsprosesser, fortielse og skam: Hva er det kvenske, hvorfor har så mye av det blitt borte, hva finnes fortsatt og hva kan gis nytt liv? Diktene er på norsk, men prøver seg også fram i det kvenske språket. I tillegg til diktene inneholder boka nydelige fotografier, de fleste tatt av forfatteren selv.