Kväänin virsihäfti

kr110,00

Salmeheftet ble utgitt i 2022 av Nord-Hålogaland bispedømmeråd.

Heftet inneholder tradisjonelle salmer og åndelige sanger i Norge, men også salmer fra nordisk og klassisk tradisjon.