Johannes

kr400,00

Romanen «Johannes» av forfatter Alf Nilsen-Børsskog er en slektshistorie. Handlingen er lagt til 1700- og 1800-tallet. Den unge mannen Johannes kommer til fots fra nedre Tornedalen til kysten i nord, for å søke bedre livsvilkår. På østsiden av Porsangerfjorden, ved elva, finner han en høvelig plass å slå seg ned. Han setter opp en gamme så han berger seg den første vinteren. Nybyggeren arbeider hardt. Han rydder jord og bygger seg et tømmerhus. Han fanger villrein og fisker laks i elva. Han jakter på pelsdyr og selger skinn. På andre siden av elva bor Sammeli med sin familie. Sammeli hjelper Johannes på flere måter…

Boka gis ut posthumt av Iđut. Boka er skrevet på kvensk.