Kainun institutti – Kvensk institutt ble stiftet i 2005. Instituttet ble offisielt åpnet 14. juni 2007 og har vært i full drift siden. Kvensk institutt er et nasjonalt senter for kvensk språk og kultur. Instituttet drives med en grunnstøtte fra Kirke- og kulturdepartementet. Instituttets nasjonale oppgaver er å etablere og drifte et kvensk språkråd samt å drive opplysningsarbeide om språk og kultur.

 

I styret for Kainun institutti – Kvensk institutt sitter representanter fra følgende institusjoner: Porsanger kommune, Norske Kveners Forbund, lokallagene til NKF i Børselv og Lakselv, Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø.

Instituttets formål er å utvikle, dokumentere og formidle kunnskaper og informasjon om kvensk språk og kultur og fremme bruken av kvensk språk i samfunnet.

Kvensk institutt

Formålsparagrafen til Kainun institutti

Kvensk institutt definerer følgende som instituttets overordnede mål:

  1. Kvensk språk og kultur skal bli synlig og anerkjent både blant den kvenske minoriteten selv og i den norske allmennheten.
  2. Oppnå tospråklighet, også blant yngre generasjoner i de kvenske kjerneområder.
  3. Kvensk språk og kultur skal bli et aktivum og en ressurs både for enkeltindivider og samfunnet.

 


Nybygget

Bygget til Kvensk institutt er tegnet av arkitekter Odd Østbye og Ingolf Westbø. Det eies av Stiftelsen Kainun institutti – Kvensk institutt. Bygget stod ferdig i 2005 og ble offisielt åpnet i 2007.

Utstillinger på instituttet

Vi har både permanente og midlertidige utstillinger på instituttet. Les mer om de ulike utstillingene her og kom innom og se i vår åpningstid hverdager kl.9-15.

Oversettelser til kvensk

Kvensk institutt oversetter ulike tekster innenfor de fleste fagområder, fra pressemeldinger til læremidler. Vi oversetter til kvensk fra norsk, finsk, nordsamisk, svensk og engelsk. I tillegg gjør oversettere språkvasking og leser korrektur på kvenske tekster.