Kylttyyriaartheen otethaan yli – Anstein Mikkelsenin filmiarkiivin oon turvattu tulleevaisuutta varten!

nstein Mikkelsen (s. 1956, asumapaikka Lemmijoki) oon filminluoja kuka oman firman Siivet ASin kautta oon produseerannu yli 30 filmii kvääniksi, kväänin teemoista tahi filmii, missä kväänin kieli ja kylttyyri oon myötä.Lisäksi hän oon tehny usseita dokymentasjuuniprosjektiita missä kans merisaamelainen ja poronhoitosaamelainen kylttyyri oon fookuksessa. Hän kans jakkaa filmit nettilaiala https://siivet.no/.

RiddoDuottarMuseat – Porsangin museumi, Porsanger histuurialaaki ja Kainun institutti oon nyt ostanheet valmhiitten filmiin ja filmiin originaalinauhoin raakamateriaalin oikkeuet. Filmit oon nyt Lemmijovessa Finmarkun interkomunaalisessa arkiivissa (Interkommunalt arkiv Finnmark). Oston mooli oon turvata materiaalin tulleevaisuutta varten ja pittäät filmii ja raakamateriaalii tutkimuksheen ja tieonjakamisheen.

Tiistaina 9. aprillikuuta 2019 kello 12 otethiin materiaalin vasthaan Porsangin museumissa. Anstein Mikkelsen antoi museumille 4 kappaletta x 4 TB kovadiskii missä oon digitaliseerattu materiaali, ja kaks kassaa videonauhoi. Muu materiaali jääpi IKA Finmarkun depoossa. Porsangin museumi ottaa pääeesvastauksen ette registreerata ja katalogiseerata materiaalin. Sitte hajethaan rahhaa ette digitaliseerata raakamateriaalin.

  • Porsangin museumille tämä oon ilon päivä, sannoo Porsangin museumin museuminkonservaattori,  Riinakaisa Laitila. Se oon tähelistä ette Ansteinin elämäntyön turvathaan, ja ette kieliinstitysjuunit ja tutkiijat, ja tietenki kans paikalisväki, saahaan pääsyn siihen.
  • Kainun institutti oon hirmu iloinen ette olema saanheet tämän maholisuuen ja pääsyn tähän uniikkhiin materiaalikokhoonpanhoon. Tämä nostaa framile ihmisten histuuriat mitä met saatama pittäät ette ymmärttäät paremin ko dokumenteeraama kväänin kieltä, kylttyyrii ja histuuriaa, sannoo Hilde Skanke Kainun institutissa.

Vuona 2019 Porsangin komuuni perustaa kväänin kielisentterin, joka alussa saapi samat lukaalit ko Porsangin museumi Lemmijovessa. Kväänin kielisentteri saapi kans pittäät Anstein Mikkelsenin filmit kväänin kielen revitaliseeringissa Porsangissa.

Syksylä oon plaana ette puhhuut faakilisesti Anstein Mikkelsenin filmiin ympäri, ja kans näyttäät net museumissa.

Lissää infoo:

Riinakaisa Laitila
Konservaattori
RDM-Porsangin museumi
Mob. 95013125

Hilde Skanke
Johtaaja
Kainun institutti
Mob. 46548870

Anstein Mikkelsen
Filminluoja
Siivet AS
Mob. 45504164