Innsamlingsdagene i Børselv: Sikring av Finnmarks fotohistorie etter 1950-2000

Onsdag og torsdag 23.-24. oktober er Sonja Siltala fra Finnmark fylkesbibliotek i Børselv. Hun skal samle inn nytt fotografisk materiale fra perioden 1950-2000 og møte befolkningen fra Børselv på Kvensk institutt. Begge dagene mellom kl. 11-16.00 digitaliserer Sonja bilder med medbrakt flatbed-skanner og i samarbeid med Kvensk institutt noterer vi ned mest mulig informasjon om det historiske materialet.

Vår erfaring er at mange ønsker å beholde sine bilder i familien eller kvier seg for å sende dyrebart materiale med posten, men gjerne låner bilder for digitalisering og innsamling til fotoarkiv for bevaring for ettertiden. Målet er å digitalisere og gjøre avtaler for bruk av materialet slik at det som er godkjent kan publiseres i Digitalt Museum og på den måten blir tilgjengelig for alle som vil forske eller finne informasjon om dagligliv og virke i Finnmark.

Fra Børselv og området rundt har fotoarkivet lite bildemateriale fra før. Så vi håper mange vil bidra til arkivet. Finnmark fylkesbibliotek i Vadsø har bevaringsansvar for foto i fylket og har to hele fagstillinger som jobber med fotoarkivet. Fotoarkivet omfatter fotografier, bøker, kart og arkivalier om og fra Finnmark og til dels resten av Nordkalotten. Finnmark fylkesbiblioteks fotoarkiv inneholder. ca. 145 000 fotografier.

Innsamlingsprosjektet har allerede ført til ca. 5000 nye bilder fra områdene, Lebesby (Kunes og Kjøllefjord), Neiden og Båtsfjord.

Prosjektet «Sikring av Finnmarks fotohistorie etter 1950-2000» i 2019-2020 er støttet av Norsk kulturråd.

Kontaktinfo og ekstra opplysninger:

Sonja Siltala

Fotograf og spesialrådgiver ved Finnmark fylkesbiblioteks fotoarkiv

sonja.siltala@ffk.no

tlf. 789 64 356, mobil 911 87 388