Språkrådet: Begrip begrepene! – et innføringskurs i terminologi- og begrepsarbeid

Jobber du med begrepsbeskrivelser, eller skal du lage norske fagtermer? Da kan du ha nytte av dette innføringskurset. Kurset er for deg som lager definisjoner og begrepsbeskrivelser for eksempel i forbindelse med digitalisering og datadeling, og for deg som trenger å lage norske fagtermer og utvikle fagspråket.
Kurset er utviklet av Språkrådet i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet.
Målgruppa er ansatte i offentlig sektor og universitets- og høgskolesektoren, men kurset er åpent for alle interesserte.

Kurset gir en enkel innføring i begrepsanalyse, definisjonsskriving, termdanning og termvalg.
Kurset består av fem deler, og det inneholder animasjonsfilmer, tekstforklaringer, illustrasjoner og øvelser. Animasjonsfilmene inneholder tale. All tale er tekstet.
Det tar ca. 45 minutter å gjennomføre hele kurset.

https://laeringsplattformen.difi.no/kurs/971527404/begrip-begrepene-et-innforingskurs-i-terminologi-og-begrepsarbeid

Kilde: Språkrådet