Egil Sundelin overtar ledervervet av kvensk språkting

Det nye kvenske språktinget har begynt sitt arbeid og skal fokusere på terminologi og kommunikasjon.

Kvensk språkting velges hvert fjerde år. Alle kan foreslå nye medlemmer, men det er Kvensk institutts styre veldtar de nye medlemmene. Språktinget har ansvar for normering og språkrøkt.

Til tross for begrensninger knyttet til korona har det blitt valgt et nytt kvensk språkting og tinget har rukket å ha sine to første møter. Ved møte 23. april 2020 ble språktinget konstituert og medlemmene er:

Leder: Egil Sundelin, Alta
Nestleder: Katriina Pedersen, Vestre Jakobselv, Kvænangen
Medlem: Kyrre Isaksen, Lakselv
Medlem Nora Ollila, Tromsø
Medlem: Eira Söderholm
Medlem: Oddgeir Johansen, Børselv
Medlem Arne Osima, Bugøynes/Tromsø
Varamedlem: Alf Steinar Børresen, Tana bru
Varamedlem: Geir Johan Nilsen, Vestre Jakobselv/Oslo
Varamedlem: Bjørnar Josefsen, Børselv

Språktinget gleder seg over å ha begynt sitt arbeid og i sitt møte 5. juni bestemte de seg for å være en samarbeidspartner i et matematikkprosjekt sammen med Hilja Huru (UiT Norges arktiske universitet) og Kvænangen språksenter. Prosjektet baserer seg på tidligere forskning av Hilja Huru og Anita Simensen, som har forsket på hvordan kunne man koble sammen læring av matematikk og språk.
Et annet viktig tema, som språktinget vil prioritere, er kommunikasjon. Informasjon om det kvenske språkets status og språktingets vedtak skal ut i samfunnet. Du kan følge språktingets arbeid på Facebook-side «Kväänin kielitinka – Kvensk språkting», på Facebook-side til Kainun institutti – Kvensk institutt og også på hjemmesiden til Kvensk institutt www.kvenskinstitutt.no.

Mer informasjon:
E-post: post@kvenskinstitutt.no
Telefon: +47 78 46 10 10

Kvensk institutt – et nasjonalt senter for kvensk språk og kultur
Siden stiftelsen i 2005 har Kainun institutti – Kvensk institutt arbeidet for å utvikle, dokumentere og formidle kunnskaper og informasjon om kvensk språk og kultur og fremme bruken av kvensk språk i samfunnet.