Sannhets- og forsoningskommisjonen i Børselv

Fredag 21. august kl. 14.30-16.00 ønsker Sannhets- og forsoningskommisjonen lokalbefolkningen velkommen til kaffe og samtale på Kvensk institutt.

Program:
– Velkomsthilsen ved leder Dagfinn Høybråten
– Kaffe og samtale med kommisjonen

Velkommen!

I forbindelse med det åpne møtet i Lakselv 20. august og kaffemøte i Børselv 21. august vil kommisjonen gjøre intervju med de som samtykker til det.

Intervjuene kan gjennomføres:
Onsdag 19. august mellom kl. 09.00 til 20.00
Fredag 21. august fra kl. 15.00 til 20.00
Lørdag 22. august fra 09.00 til 16.00

Dersom du ønsker å la deg bli intervjuet, ber vi deg om å avtale tid med utreder Anna-Kaisa Räisänen. Kontaktinformasjon er:
Telefon: 776 23 265 / Mail: anna-kaisa.raisanen@uit.no

For mer informasjon om det å dele sin historie og hvordan intervjuene foregår, gå inn på vår hjemmeside: https://www.uit.no/kommisjonen/deldinhistorie

Foto: David Jensen  / UiT Norges arktiske universitet