Digitalt meänkieliseminarium 13-14 november

Snart går årets meänkieli seminarium av stapeln! Tillsammans med Institut för Språk och folkminnen arrangerar projektet Samverkansplatform för minoritetsspråk på Nordkalotten ett digitalt meänkieliseminarium 13-14 november. Seminariets föreläsningar kommer att laddas upp på projektets Youtube-kanal och hemsida Kieliarena.com där alla kan ta del av dem. 

Seminariet kommer att innehålla mycket information och inspiration för alla intresserade av minoritetsspråk och deras revitalisering. På fredagen den 13 november börjar vår resa och vi får höra hur man arbetar med kreativ språkundervisning och hur man revitaliserat ett hotad språk i norra Finland. 

På lördagen den 14 november får vi lära oss hur det finska skriftspråket skapades och har utvecklats. Samma arbete pågår nu med meänkieli och kvänska. Från Finland förflyttar vi oss till Norge. Där vi får höra om språkplanering och principerna som ligger bakom kvänskans skriftspråk. 

Vi avslutar vår resa i Karelen och erbjuds möjlighet att inspireras av ett projekt som handlade om översättning och revitalisering av det hotade karelska språket. 

Kom ihåg att besöka vår hemsida Kieliarena.com. Föreläsningarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan och Youtube klockan 9.00 respektive morgon! 

Kilde: Samverkansplatform för minoritetsspråk på Nordkalotten 

Kieliraatin meänkielen seminaari 2020