Samverkansplattform för minoritetsspråk: Kulturseminar 8. juni

Världen är förhoppningsvis i slutspurten av pandemin och det är dags att återgå och förnya de fina samarbeten vi har i Tornedalen, mellan länder, kommuner, kulturenheter och människor – och även skapa nya. Interreg Nord projektet Samverkansplattform för minoritetsspråk tillsammans med Tornedalsrådet vill härmed bjuda in er till en pressträff där vi berättar om kommande Arena Tornedalen och ett digitalt Kulturseminarium tisdagen den 8 juni där vi under en hel förmiddag presenterar ett gediget program med talare, föreläsare om kultur och minoritetsspråken i Tornedalen.

Programmet innehåller också tornedalska kulturinslag. Om projektet: Interreg Nord projektet består av partners Övertorneå kommun, Kvensk institutt och Uleåborgs universitet. Huvudmålet för projektet är att skapa ett virtuellt och fysiskt nätverk som kommer att lägga grunden för Nordkalottens minoritetsspråks-samarbete, särskilt när det gäller meänkieli och kvensk. En viktig del av projektet är kartläggningsarbetet för översättarsituationen både i Sverige och Norge samt utvecklingsplanen för översättarutbildning som ska skrivas utifrån den, så att anslutningen och tillgängligheten till kvalitetssäkrade översättningar och därmed till språket kommer att bibehållas i framtiden.

Om Tornedalsrådet: Tornedalsrådet är en samarbetsorganisation för tornedalskommunerna i Finland och Sverige, samt de kommuner i Norge, vilka gränsar till Tornedalen och är en uppskattad samarbetsaktör och intressebevakare. Tornedalsrådets uppdrag är bland annat att stärka kulturen i området och öka gränsöverskridande samarbeten. Målsättningen är att främja Tornedalskommunernas och invånarnas inbördes och internationella samarbete genom att verka för områdets intressen och dess utvecklande samt bevarande av det tornedalska kulturarvet.

Kulturseminariets program:

08:30 Mingel med musikinslag
09:00 Seminaarin avaus/ Seminariet startar Tuula Ajanki & Raisa Leussu
09:10 Tornion kaupungin kehitys 400 vuoden aikana Utvecklingen av Torneå stad under 400 år Elina Ahola, museilektor/museolehtori
09:30 Meänkieli luopi kulttuuria ja kehitystä Meänkieli skapar kultur och utveckling Birger Winsa, kielitieteilijä ja kirjailija/språkvetare och författare
Pausmusik
10:10 Tornionlaakson teatteri / Tornedalsteatern
10:20 Kulturturismen/Kulttuurimatkailu Heart of Lapland (ej ännu bekräftad/ei varmistettu)
10:35 Samiskt inflytande på meänkieli i Gällivare Saamen kielten vaikutukset meänkielen Jällivaaran murteessa Jonna Palovaara
Pausmusik
10:55 Det usynlige Folket Kvääniteatteri
11:15 Tornionlaakson Neuvosto yhdisti kulttuuri- ja matkailutyöryhmät – yhteistyö kasvattaa tulosta Tornedalsrådet slog samman kultur- och besöksnäringsgrupperna – samarbetet ökar resultat Pia Marttinen puheenjohtaja/ordförande
11.45 Loppukeskustelu/Samtal
12:00 Seminaari päättyy/Seminariet avslutas

Tornedalsrådet kommer också under pressträffen att publicera årets kulturstipendiater. Kultur- och besöksnäringsgruppen är otroligt glada över antal ansökningar och planerar att samordna en träff där vi bjuder in personer från olika organisationer och fonder med sökbara medel och på så sätt sprida information till alla kulturaktörer i Tornedalen.

Pressträff datum: fredag 7 maj
Tid: 9.00 sv tid
Plats: Teams, länken skickas i samband med inbjudan

Raisa Leussu
Interreg Nord Projektledare +46 73 073 74 38

Tuula Ajanki
Tornedalsrådet, verkställande direktör +46 72 251 88 80

Stig Kerttu
Interreg Nord, processtöd/senior advisor

Pia Marttinen
Tornedalsrådet, ordförande kulturoch besöksnäringsgruppen

Varmt välkommen!

Kilde: Samverkansplattform för minoritetsspråk