Ekspertkomiteen for minoritetsspråk på besøk

Ekspertkomiteen for minoritetsspråk ved den Europeiske kommisjonen (Comex) besøker instituttet 23.8. Det diskuteres konfidensielt spørsmål som bekymrer den kvenske minoriteten i Norge og samsvaret ved Norges juridiske bindende europeiske forpliktelser. Ekspertkomiteen er spesielt interessert i å samtale med forskjellige yrkesgrupper som på daglig basis jobber med kvensk.

Linken til den siste rapporten “Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk” fra ekspertkomiteen finner du her: 1680a08138 1680a08138 (coe.int)

Linken til Norges rapport  fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet “Den europeiske pakt om regions- eller minoritetsspråk” finner du her: 1680a0813a (coe.int)