Kväänit Porsangissa -näyttely 23.05.-30.10.2022

«Met olema ja tulema olemhaan – Kväänit Porsangissa / Vi er kommet for å bli – Kvener i Porsanger» oon nykyaijandokumentasuuni- ja näyttelyprosekti jossa esitelhään 25 persoonaa keilä oon yhtheys kväänin kielheen ja kulttuurhiin. Het kaikki oon kväänit kekkä asuthaan Porsangissa eli kenelä oon sukuyhtheys Porsankhiin. Dokumentasuunin oon laitettu portrettikuvista, puhutteluista ja näyttelyfilmistä ”Kaunhiimat sanat – De vakreste ordene”. Näyttelyn mooli oon tuoa esile kunka monenlaista oon kväänikulttuuri, kvääniin itteymmärys ja heiän omat muistelukset. Se kans nostaa framile sen, ette se oon monet kväänit kekkä oon vihkinheet oman elämän sille ette het oon halunheet tuoa esile oman kielen ja kulttuurin. Heiän histooriat saatethaan anttaat inspirasuunin muile ja tuoa voimaa kväänilapsile ja -nuorile ette rakenttaat positiivista identiteettii. Näyttely tahtoo kans nostaat ymmärystä kväänikulttuurin ympäri, porsankilaisten ja kans muitten joukossa.
Liss Beth Gjertsen Nyby (puhutteliija ja tekstit), Almar Paulsen (kuvat) ja Anstein Mikkelsen (näyttelyfilmi) oon olheet näyttelyn kvääniprosektijoukko. Kainun institutti ja kvääniyhistykset Pyssyjovessa ja Lemmijovessa oon auttanheet laittamhaan näyttelyn.
RiddoDuottarMuseat, Porsangin komuuni, Komunaali- ja distrikkidepartementti ja Kulturrådet oon maksanheet näyttelyn. Näyttely oon auki arkisin klo 8-15.30 institutila.

Liss Beth Gjertsen Nyby, Lemmijoki (f. 1969)
Liss Beth oon adjunkti ja opettaaja. Hänelä on kväänitavusta, mutta kväänin kieli ei ole hänen äitinkieli. Hän oon ollu myötä kväänin peruskursila Tromssassa ja oon kans ollu frilansjournalisti Ruijan Kaijussa. Hän on ottanu kans kväänipuvun neulomiskursin.
Vuona 2016 hän voitti Ruijan Kaijun kirjoituskilppailun. Hän oon kasseerinna Lemmijoven kvääniyhistyksessä ja ollu kans styyrinjäsen Norjan Kveeniliitossa ja Kainun institutissa. Hän oon aktiivinen Porsangin histuuriayhistyksessä (kasseeri ja vuosikirjakomiteen johtaaja).
Liss Beth oon puhutellu näyttelyksen persoonat ja kirjoittannu puhthaaksi tekstit.

Almar Paulsen, Lemmijoki (f. 1939)
Almar oon ollu peruskoulun opettaaja monta vuotta. Hän oon ollu läpi aijat kans ahnet luontofotograafi, hobbyornitoloogi ja -botanikkeri. Hän oon ollu myötä laittamassa usseita kirjoi Porsangin geologiista, linnuista ja kasvuista.
Hänelä oon ollu usseet fotonäyttelyt, muun myötä Rautusniemen luontohuonheessa, Porsangin museumissa ja Kainun institutissa Pyssyjovessa.
Hänelä oon kväänin ja norjan tavusta, ja hän kasuis ylös molemppiin kieliin kans ja saattaa kväänin/suomen. Almar oon ottanu kuvat puhutteluobjektiista.

Anstein Mikkelsen, Lemmijoki (f. 1956)
Anstein oon journalisti, fotograafi, filmiprodusentti ja kirjailiija. Hänelä oon meediaopinot Voldan distriktikorkkeekoulusta. Ansteinin faari oli kvääni Pyssyjovesta ja muori oon Sunnmøresta. Hän oon kasunu ylös kväänin kielen ja kulttuurin kans, mutta ei puhu kieltä itte.
Anstein triivaa filmiproduksuunifirmaa ”Siivet” ja oon produseeranu 20 vuoen aikana yli 30 filmii kvääniteemoista. Monet niistä oon näytetty NRK:ssa. Hän oon kans antanu kuvamateriaalii usseissiin luontokirjoihin.
Anstein ja Kenneth Ulstein Johansen (kväänin filmiproduksuuniopinoitten yhtheyessä) oon produseeranheet näyttelyn filmimateriaalin.

Enämpi tiettoo:

Kultuurityötelijä Riinakaisa Laitila
E-posti: Riinakaisa.Laitila(a)kvenskinstitutt.no
Tel. +47 457 33 656