Prosjektet «Opplæring i språkteknologi» starter med språkteknologiseminar

Språkambassadører for kvensk, meänkieli, sørsamisk, nordsamisk, lulesamisk og færøysk samles for seminar i språkteknologi 29. august – 2. september.

Opplæring gjennom språkteknologiseminar arrangeres av UiT. Se program for språkteknologiseminar: https://giellalt.github.io/courses/nordisk/program-bruk.html

Språkambassadørene drar tilbake til sine respektive språkområder og skal lære bort kunnskapen de har fått til f.eks. lærere, studenter, forfattere og journalister. Det kan skje gjennom kurs eller workshops.

I oktober treffer språkambassadørene Grønlands språksekretariat og lærer om hvordan de har jobbet med språkteknologi.

Prosjektet «Opplæring i språkteknologi» er finansiert av Nordisk Ministerråd.