KI med i kulturmøte i Lakselv

Årets kulturminnedagene markeres på Torget i Lakselv torsdag 8. september kl. 12-18.

Kl. 12-16: Stand med forskjellige lag, foreninger og kulturinstitusjoner på Torget foran Sparsenteret. Samisk språk- og kultursenter, Porsanger kvenske språksenter og Kvensk institutt.

  • Mearrasiida viser spissbåtene sine. Porsanger Museum viser «Pyssyjovenvenet»/ Børselv elvebåten.
  • Ruijan kväänit – Lemmijokilaiset / Norske kvener – Lakselv har matservering, kaffe og vafler.

Kl. 12-14: Aktiviteter ved stand og leker for barn

  • Hest og vognkjøring med Gro Andresen.
  • Lassokasting

Kl. 14-19 Kulturskolen Spellemannslaget. Koret Porsangerne

Konsert kl. 17-18: Tara F. Nicolaysen

Åpen mikrofon fra kl. 18.00

Kilde: RDM – Porsanger museum