Minneord Mervi Anneli Haavisto

Det er med stor sorg vi har mottatt budskap om Mervi sin bortgang den 6. august. Mervi ble født 05.09.71 og har vokst opp i Lammi i Finland.

Mervi ble ansatt hos Kainun institutti – Kvensk institutt i 2007. Hun hadde utdannelse innenfor kunst, grafisk design og samisk språk og kultur, og hadde jobbet blant annet også for Anarâš, Sami musea Siida, Áššu og YLE sami radio.

Som medie- og informasjonsansvarlig hos Kainun institutti – Kvensk institutt har Mervi hatt en veldig viktig rolle i vår jobb med synliggjøring og formidling av kvensk språk og kultur. Hun har ledet og koordinert informasjonsarbeidet innenfor vår virksomhet, hatt hovedansvaret for nettportalen vår og stått for det meste av arbeidet med grafisk design og bilder i prosjekter vi har jobbet med. Mervi jobbet også mye med den digitale kvenske ordboka.

Vi minnes Mervi som alltid med stoisk ro har holdt oss engasjert og bevisst om vårt arbeid utad, som alltid har holdt oss ajour med verden rundt oss og veiledet oss i utviklingen av Kainun institutti – Kvensk institutt.

Mervi sovnet stille inn etter sykdom.

Vår dypeste medfølelse til Mervis familie.

Vi lyser fred over Mervi sitt minne.