Språkdusj for barnefamilier i Tromsø

Tromsø kvenforening og Kvensk institutt inviterer barnefamilier i Tromsø til språkdusj søndag 29. oktober kl 12.00–13.30. Språkdusj skal finne sted på Norges arktiske universitetsmuseum.

Kvensk språkdusj er en form av språkundervisning hvor barn lærer kvensk gjennom lek og aktiviteter. Barn trenger ikke tidligere kunnskap i kvensk. De deltar aktiviteter sammen med følge, lærere og språkforbilder. Voksne som er med på språkdusj, bruker kvensk og hjelper barn å lære kvenske ord og uttrykk.

Lærer på språkdusj er Mari Keränen fra Kvensk institutt. Om du vil vite mer om språkdusj, ta gjerne kontakt med Mari Keränen: mari.keranen@kvenskinstitutt.no.

Tromsø kvenforening og Kvensk institutt arrangerer språkdusj i samarbeid med Norges arktiske universitetsmuseum.

Kvensk språkdusj for barnefamilier | Arr: Tromsø kvenforening og Kvensk institutt | UiT