Author Archives: mnadmin

En ny kvensk barnebok skal gis ut

Velkommen til boklansering av Linus kaottaa Karhu Rievun27.8. kl. 18 på Porsanger bibliotek! Margrete og Frida fra Lasten lauluroikka synger Trygg Jakola forteller om kvensk barnelitteratur og intervjuer forfatter Anna-Kaisa Räisänen og illustratør Christina Gjertsen Anna-Kaisa Räisänen leser fra boken Linus kaottaa Karhu Rievun og Christina Gjertsen viser bilder Linus og Karhu Riepu skal dra sammen(…)

Ensimäinen lastenkirja missä teksti oon tyhä kväänikielelä

Tervettulemaa kirjan Linus kaottaa Karhu Rievunlanseerinkhiin jonka piethään 27.8. klo 18 Porsangin biblioteekissa! Margrete ja Frida Lasten lauluroikasta laulethaan Trygg Jakola muistelee kväänin lastenlitteratyyristä ja praattii kirjailiija Anna-Kaisa Räisäsen ja illustratööri Christina Gjertsenin kans Anna-Kaisa Räisänen lukkee kirjasta Linus kaottaa Karhu Rievunja Christina Gjertsen näyttää kuvvii Linus ja Karhu Riepu aijothaan mennä syntymäpäiväfästhiin. Het ei ole yhenmieliset(…)

Blir utreder i sekretariatet

Anna-Kaisa Räisänen (39) blir utreder i sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen. Sekretariatet blir dermed fire personer fra august 2019. Räisänen jobber som faglig ansvarlig ved Kvensk institutt i Børselv. Hun er i ferd med å avslutte sin doktorgrad om kvensk språk ved Universitetet i Oulu. Räisänen har lang erfaring med kvensk språk- og kulturarbeid. Hun(…)

Selvittääjä sekretariaatthiin

Anna-Kaisa Räisäsestä (39) tullee selvittääjä Tottuuen- ja sovinonkommisjuunhiin. Sekretariaatissa oon työssä aukustikuusta 2019 alkkain sitte nelje persuunaa. Räisänen oon työssä faakilisena velvolisena Kainun institutissa Pyssyjovessa. Hän tekkee kans hänen tohtoringraadin työtä kväänin kielestä Oulun universiteetissä. Räisäsellä oon pitkä kokemus työstä kväänin kielen ja kulttuurin kans. Hän oon justhiin nyt työtelemässä musikkiprosjektin ”Elävät ja elläimet» kans(…)

Konsert: Elävät ja elläimet – Ville dyr og husdyr

Lasten lauluroikka gir ut sitt første album Elävät ja elläimet – Ville dyr og husdyr. Velkommen til releasekonsert 24. mai 2019 kl. 18.00 på Kvensk institutt i Børselv! Inngang gratis! Elävät ja elläimet -musikkprosjekt Musikkprosjektet Elävät ja elläimet (Ville dyr og husdyr) er et kvensk barnemusikkprosjekt som skal gjøre barn kjent med kvensk språk gjennom(…)

Konsertti: Elävät ja elläimet

Lasten lauluroikka anttaa ulvos ensimäisen albumin Elävät ja elläimet – Ville dyr og husdyr. Tervettulema releasekonsertthiin 24. maikuuta 2019 kl. 18.00 Kainun institutissa Pyssyjovessa! Konsertti oon ilman! Elävät ja elläimet -musikkiprosjekti Elävät ja elläimet -prosjekti oon kväänin lastenmusikkiprosjekti. Sen meininkinnä oon auttaat lapsii tulemhaan opphaiksi kväänin kielen kans musikin avula. Tätä varten oon prosjektissa pelattu(…)

Kylttyyriaartheen otethaan yli – Anstein Mikkelsenin filmiarkiivin oon turvattu tulleevaisuutta varten!

nstein Mikkelsen (s. 1956, asumapaikka Lemmijoki) oon filminluoja kuka oman firman Siivet ASin kautta oon produseerannu yli 30 filmii kvääniksi, kväänin teemoista tahi filmii, missä kväänin kieli ja kylttyyri oon myötä.Lisäksi hän oon tehny usseita dokymentasjuuniprosjektiita missä kans merisaamelainen ja poronhoitosaamelainen kylttyyri oon fookuksessa. Hän kans jakkaa filmit nettilaiala https://siivet.no/. RiddoDuottarMuseat – Porsangin museumi, Porsanger(…)