Category Archives: Norsk

Elvebåttreffet 2022

Porsanger kvenske språksenter, Porsanger museum, Kainun institutti – Kvensk institutt og Ruijan kväänit – Lemmijokilaiset / Norske kvener – Lakselv inviterer alle på treff ved elvebredden av Lakselva ved Patosuanto, lørdag 27. august fra kl. 13-16. elvebåter bålkaffe matservering og vafler leker for barn sosialt ettertreff (med værbehold) Visning av stengselsfiske med Øyvind og Dagfinn(…)

Nettordboka er nå på kvensk

Alle knapper og overskrifter i kvensk nettordboka har lenge kun vært på finsk, men er nå også tilgjengelig på kvensk. Nettordboka inneholder også grammatikalsk analysator, tekstkorpus og rettelsesprogram. Grunnlaget for nettordboka ble gjort i 2013, og var basert på materiale fra Eira Söderholm og Terje Aronsen. Da var det omkring 3500 ord i ordboka og(…)

God sommer!

Vi feirer sommer 1.7.-31.7.2022. Vi kan nås på telefon 78 48 10 10 og på epost post(a)kvenskinstitutt.no. Vil vite mer om kvener? Instituttet og hele Kventunet kan besøkes hverdager kl. 8-15.30 for omvisning. ♦ Sommerutstillingen  «Met olema ja tulema olemhaan – Kväänit Porsangissa / Vi er kommet for å bli – Kvener i Porsanger» på(…)

Kvener i Porsanger -utstilling 23.05.-30.10.2022

«Met olema ja tulema olemhaan – Kväänit Porsangissa / Vi er kommet for å bli – Kvener i Porsanger» er en samtidsdokumentasjon og et utstillingsprosjekt som presenterer 25 personer med tilknytning til kvensk språk og kultur. Det er kvener som enten bor i Porsanger eller har slektstilhørighet til Porsanger. Dokumentasjonen består av portrettbilder, intervjuer og(…)

Kväänin fraasit – kvenske fraser

Frasevideoene som ble publisert under Kväänin kieliviikko – Kvensk språkuke kan du se her. Frasene er hentet fra Kvääninuoret – Kvenungdommens kommende fraseordbok Fraasikirja. Frasevideoene er produsert av språksenternettverket Kväänin kieliverkko og Kainun institutti, og ble publisert under Kväänin kieliviikko – Kvensk språkuke som feires i forbindelse med Kväänin kielipäivä – Kvensk språkdag 26. april.(…)

Kvensk vår – kvensk skrivekonkurranse arrangeres for andre gang

Norske kveners forbund – Ruijan Kvääniliitto, Kainun institutti – Kvensk institutt, Ruija Forlag og Ruijan Kaiku inviterer til kvensk skrivekonkurranse.. – Denne gangen er temaet for konkurransen «Kvensk vår», opplyser Erlend Skjetne i Ruija Forlag. Bidragene skal være kortprosa. – Det vil si novelle, essay eller dikt. Tekstene kan skrives på kvensk, norsk eller på(…)

Udir: Tilskot til læremiddel i kvensk og finsk som andrespråk

Læremiddel til læreplanen i kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01-01) har ei øyremerkt pott. I 2022 vil Udir gje inntil 2,5 millionar kronar til slike prosjekt. Udir prioriterer læremiddel som er: tilpassa 8.-10. trinn laga for begge språk Prosjekt for andre trinn og/eller med innhald på berre eit språk vil vere støtteberettiga, men har lågare(…)

Riinakaisa Laitila begynner som kulturarbeider på KI

Riinakaisa Laitila har FM i kunsthistorie og studier i kulturteknologi og museologi på universitetsnivå. Hun har jobbet som museumskonservator de siste 15 årene, 10 siste år i det trekulturelle Porsanger på Porsanger museum. Hun kjenner godt samisk og kvensk kulturhistorie og bygningsvern i Nord-Norge. Riinakaisa gleder seg å dokumentere, fremme og formidle den rike og(…)

Eget regelverk for kvensk tegnsetting

«Tegnsetting – Välimerkkireekelit» gir anbefalinger til tegnsettingsbruk i kvensk. Heftene finnes i tre ulike kvenske dialekter: Elvedals-, Porsanger- og Varanger-varianter. Det kvenske skriftspråket har hittil brukt finsk tegnsetting og et eget regelverk for kvensk har ikke blitt fastsatt tidligere. «Tegnsetting – Välimerkkireekelit» tar utgangspunkt til finsk og norsk tegnsetting. Regelverket er godkjent av Kvensk språkting(…)